Pondělí  25. května 2015 --- Svátek má Viola Přidat k oblíbeným  
Hlavní menu
Přihlásit
Vývoz popelnic na I. pololetí roku 2015
  07.01.2015   21.01.2015   04.02.2015   18.02.2015   04.03.2015   18.03.2015   01.04.2015   15.04.2015   29.04.2015   13.05.2015      27.05.2015     10.06.2015      24.06.2015
Novinky
Databáze neobsahuje žádnou novinku.
Fotogalerie
Pomník padlých vojáků v Zavlekově - 8
Pomník padlých vojáků v Zavlekově 2010
zobrazení: 370
známka: 3.00
Kontakty
Obecní úřad Zavlekov
Zavlekov 56
341 42 Kolinec
okr. Klatovy
kraj Plzeňský

Tel. 376 396 220
Fax 376 396 220

email:
ou@zavlekov.jz.cz

web: zavlekov.ic.cz
IČO 256315

Schůze výboru SDH Zavlekov dne 10. 5. 2015

Přítomni:     Johánek S.,Procházka P.,Křesák K. st., Frančík K., Makrlíková J., Černík L., Melcová H.,Voráček J., Přerost M.

Nepřítomni: Fous J., Zahálka M.

 

 1. Dne 9. 5. 2015 se SDH Zavlekov zúčastnil oslav sv. Floriána v Janovicích nad Úhlavou v počtu 6. členů.
 2. Byl odsouhlasen příspěvek na Dětský den ve výši 1000,- Kč.
 3. Bylo projednáno organizační zajištění okrskové hasičské soutěže, kterou pořádá SDH Zavlekov dne 23. 5. 2015 od 14.00 hod.
 4. Byl přijat nový člen sboru pan Petr Tomšík ml.


| Autor: Luděk Černík | Vydáno dne 18. 05. 2015 | 2 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Ceník pro sezónu 2015

Ceník pro sezónu 2015

Schválení ceníku  v ATC Valcha za rok 2015

Předseda finančního výboru obce  pan Josef Voráček přednesl zastupitelstvu návrh ponechat ceny v ATC Valcha  na  rok 2015 v relacích roku 2014.

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo ceník v ATC Valcha na rok 2015 ve výši cen roku 2014. Je potřeba doměřit pozemky využívající stálí karavanisté a upravit nájemní smlouvy dle skutečně využívaných metrů pronajaté plochy.

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo ceník v ATC Valcha na rok 2015.                    9:0:0

 | Autor: Maxa Rostislav | Vydáno dne 07. 04. 2015 | 17 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Výroční valná hromada SDH Zavlekov - 10. 1. 2015

 Nový výbor SDH Zavlekov

Výroční valná hromada SDH Zavlekov -  10. 1. 2015

 

 Výroční valné hromady SDH Zavlekov se dne 10. 1. 2015 zúčastnilo 39 členů sboru a 2 hosté.

1. Zahájení a přivítání hostů - p. Johánek.

2. Odsouhlasení programu VVH.

3. Zpráva ze zpravodaje OSH Klatovy - p. Johánek.

4.Zpráva o činnosti sboru - p. Johánek.

5. Zpráva velitele sboru k hasičským soutěžím - p. Přerost M.

6. Zpráva o činnosti mladých hasičů - p. Melcová.

7. Zpráva kontrolní a revizní komise - p. Tengler.

8. Zpráva pokladníka - p. Makrlíková

9. Přijetí nových členů - Dundr Zdeněk, Kučera Petr, Sophin Alexej

10. Udělení vyznamenání:

 • Za 50. let u sboru - Frančík K.
 • Za 30. let u sboru - Kareš M.
 • Za příkladnou práci - Matějovic M. st., Suda J. st., Makrlík J.

11. Volba volební komise. Zvoleni - Prexl T., Hnojská M., Matějovic M. st.

12. Volba členů výboru SDH Zavlekov. Zvoleni:

 • Strojník - Procházka P.
 • Preventista - Voráček J.
 • Pokladník - Makrlíková J.
 • Kronikář + zástupce do okrsku - Frančík K.
 • Předseda kontrolní a revizní komise - Přerost M.
 • Jednatel - Černík L.
 • Vedoucí mladých hasičů - Melcová H.
 • Zástupce velitele - Fous J.
 • Velitel - Zahálka M.
 • Zástupce starosty + zástupce do okrsku - Křesák K. st.
 • Starosta - Johánek S.

13. Zajištění hasičského plesu:

 • Vstup - Voráček J., Procházka F., Hnojská M.
 • Tombola - Fous J., Zahálka M.
 • Dámská volenka - Přerost M., Johánek S.
 • Šatna - Křesák K. ml.
 • Pozvánky - Křesák K. st., Frančík K., Johánek S., Přerost M., Fous J., Křesák K. ml., Kindlman V., Voráček J.

14. Volba zástupců do okrsku. Zvoleni - Křesák K. st., Frančík K.

15. Volba zástupců sboru na schůzi delegátů OSH Klatovy. Zvoleni - Melcová   H., Křesák K. st.

16. Byl odsouhlasen příspěvek sboru okrsku ve výši 1000,- Kč.

17. Diskuze:

 • p. Johánek - poděkování aktivním členům sboru za práci v roce 2014 a odcházejícímu výboru
 • p. Vaňourek - poděkování za práci sboru zejména při pořádání kulturních akcí, soutěží a práci s mladými hasiči. Popřál též mnoho úspěchů do roku 2015. Upřesnil podmínky určení zásahové jednotky a školení v roce 2015. Školení velitelů - 3. 2. 2015 - Klatovy. Školení strojníků - 27. 3. 2015 - Klatovy.
 • p. Frančík - poděkoval sboru za reprezentaci okrsku Zavlekov na hasičských soutěžích.


| Autor: Luděk Černík | Vydáno dne 21. 01. 2015 | 30 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

!!! Oznámení pro občany !!!

 

!!! Oznámení pro občany !!!

 

 

Obecní úřad Zavlekov, Zavlekov 56, 341 42 Kolinec 

Obec Zavlekov  upozorňuje občany na povinnost do 30.4.2015 zaplatit:

 

- poplatek ze psů (podle vyhlášky o místních poplatcích)

poplatek činí: za 1 psa 30,- Kč

                   za druhého a každého dalšího psa 100,- Kč

 

- nájemné z pronajatých pozemků (podle uzavřených nájemných smluv)

 

- místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu

   poplatek činí: 500,- Kč za osobu na rok

                      250,- Kč za nezaopatřené dítě do věku 26 let na rok

                      250,- Kč za osobu nad 70 let na rok

                      500,- Kč za rekreační objekt na rok

   Odpadové nádoby jsou vyváženy 1x za 14 dní       

 

Poplatky je možno zaplatit v hotovosti na OÚ nebo na běžný účet 4320351/0100. | Autor: Maxa Rostislav | Vydáno dne 12. 01. 2015 | 18 přečtení | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Schůze výboru SDH Zavlekov dne 12. 12. 2014

 

Přítomni: Johánek S.,FrančíkK.,Křesák K.st.,Zahálka M., Černík L.,Makrlíková J., Melcová H.,Procházka P.,Voráček J., Fousová L.

Nepřítomni: Přerost M.

 

1. Okrsková hasičská soutěž se bude konat dne 23. 5. 2015 v Zavlekově.

2. Byl odsouhlasen program VVH SDH.| Autor: Luděk Černík | Vydáno dne 17. 12. 2014 | 19 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Slavnostní vernisáž Ing. Jindřicha Lasíka

 | Autor: Maxa Rostislav | Vydáno dne 16. 12. 2014 | 19 přečtení | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

4.ročník rozsvěcování vánočního stromku

 4.ročník rozsvěcování vánočního stromku

      V neděli 30. 11. 2014 se v obci Zavlekov na Klatovsku konal již 4.ročník rozsvěcování vánočního stromečku. Všechny návštěvníky přilákala vůně svařeného vína a vánoční atmosféra, návštěvníky srdečně přivítal starosta obce pan Vladislav Vaňourek, který byl také hlavním organizátorem celé akce.

   Poté již dostaly hlavní slovo děti ze Základní školy a školky v Zavlekově. Recitovaly zimní básně, zpívaly koledy a také hrály na dětské hudební nástroje, vše v doprovodu paní učitelky Zuzany Tomšíkové, Jany Krbcové a ředitelky mateřské školky Pavly Přerostové , které s nimi vystoupení nacvičily. Po dětském představení následovalo vystoupení Kolineckého pěveckého sboru. Nechybělo zde ani sladké občerstvení, které zdarma připravily zavlekovské hospodyňky a teplé nápoje placené  z obecní kasy. Stánek z tímto občerstvením  zajistili a hosty obsluhovali manželé Novákovi. O ozvučení se postaral Dušan Mertl alias DJ Blábol. Chladné  počasí návštěvníkům nevadilo, vhod přišly teplé nápoje v podobě nealkoholického punče pro děti a vánočního svařáku. Připravený punč a svařák návštěvníky dostatečně zahřál.

     První adventní neděle strávená v této romantické předvánoční atmosféře se účinkujícím i divákům velmi povedla a budeme se těšit na další ročníky

 

       Fotografie:| Autor: Maxa Rostislav | Vydáno dne 04. 12. 2014 | 23 přečtení | Počet komentářů: 2 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Schůze výboru SDH Zavlekov dne 1. 11. 2014

Schůze výboru SDH Zavlekov dne 1. 11. 2014

 

Přítomni: Johánek S., Frančík K., Křesák K. st., Zahálka M., Černík L., Makrlíková J., Melcová H.

Nepřítomni: Procházka P., Přerost M., Voráček J.

 

1. Proběhlo konečné vyúčtování hasičské soutěže ?Zavlekovský pohár.

2. Výbor doporučil přijetí nového člena sboru Zdeňka Dundra.

3. Byl odsouhlasen návrh na vyznamenání členů sboru.

4. Doposud známé akce SDH Zavlekov v roce 2015:

 - 10. 1.  Výroční valná hromada SDH Zavlekov

 - 7. 2.  Hasičský bál

 - 8. 5.  Pietní akt u pomníku padlých

 - 18. 7.  Zavlekovský pohár | Autor: Luděk Černík | Vydáno dne 24. 11. 2014 | 19 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
index | 1-8 | následující | Celkem 78 článků

Schůze OZ termíny
20.02.2015 19:00
Skránčice
Zasedání OZ Zavlekov
Vyhledávač firem
Mapa Zavlekova
Překladač stránek
Kalendář článků
<<  Květen  >>
PoÚtStČtSoNe
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Počasí
Wikipedie
Návštěvnost
Celkem44586
Květen6047
Dnes375
Online1
Reklama
Anketa
Jak jste spokojeni s informovaností občanů Obecním úřadem?

Jsem spokojen. (680 hl.)
 
Mohlo by se to zlepšit. (483 hl.)
 
Tak trochu. (445 hl.)
 
Vůbec ne. (533 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 2141

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server
Optimalizováno pro rozlišení 1024 x 768 a vyšší          Webmaster Maxa Rostislav