Středa  1. července 2015 --- Svátek má Jaroslava Přidat k oblíbeným  
Hlavní menu
Přihlásit
Vývoz popelnic na I. pololetí roku 2015
  07.01.2015   21.01.2015   04.02.2015   18.02.2015   04.03.2015   18.03.2015   01.04.2015   15.04.2015   29.04.2015   13.05.2015      27.05.2015     10.06.2015      24.06.2015
Novinky
Databáze neobsahuje žádnou novinku.
Fotogalerie
ATC Valcha - 10
Malé údoličko...
zobrazení: 1383
známka: 2.25
Kontakty
Obecní úřad Zavlekov
Zavlekov 56
341 42 Kolinec
okr. Klatovy
kraj Plzeňský

Tel. 376 396 220
Fax 376 396 220

email:
ou@zavlekov.jz.cz

web: zavlekov.ic.cz
IČO 256315

Dočasná změna úředních hodin

  Dočasná změna úředních hodin:


Pondělí:  8:00  -  17:00

Středa:    8:00  -  17:00| Autor: admin | Vydáno dne 29. 06. 2015 | 1 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Obec Zavlekov vyhlašuje výběrové řízení!

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Obec Zavlekov vyhlašuje výběrové řízení

na místo samostatné/ho pracovníka/pracovnice OÚ Zavlekov

ekonomická a správní činnost územního samosprávného celku.

 

Pracovní náplní bude:

 

- kompletní účtování hlavní a hospodářské činnosti obce, včetně aplikace DPH

- personální a mzdová agenda

- profesní úkony spojené s agendou obecního úřadu, administrativní práce

- zpracování rozborů hospodaření, spolupráce při sestavování rozpočtu, rozpočtových opatření a

  rozpočtového výhledu

- plnění úkolů vyplývajících z činnosti zastupitelstva obce

 

Platové zařazení:

 

8. - 10. platová třída v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb. v platném znění


Požadavky:

- ukončené středoškolské vzdělání ekonomického směru nebo obdobného zaměření

- praxe v oboru min. 2 roky

- znalost podvojného účetnictví, zpracování mezd, zpracování DPH

- uživatelská znalost práce na PC (Windows, MS Office, Outlook atd.)

- bezúhonnost, flexibilita

- organizační schopnosti, komunikativnost, schopnost jednání s lidmi a ochota dále se vzdělávat

- praxe v samosprávě a státní správě výhodou

 

Písemnou přihlášku, která bude v souladu se zákonem č.312/2002 Sb. v platném znění § 6 odstavec 3 a 4 včetně strukturovaného životopisu, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce a ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání doručte v označené obálce "VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ" nejpozději do 17. července 2015

na adresu: Obecní úřad Zavlekov

                   Zavlekov 56

                   341 42 Kolinec

 

Kontaktní osoba:

Tomáš Prexl, starosta obce

tel: 724 180 792

e-mail: ou@zavlekov.jz.cz

 

Tato oznámení o vyhlášení výběrového řízení bude vyvěšeno na úřední desce Obecního úřadu Zavlekov nejméně 15 dnů přede dnem určeným pro podání přihlášek zájemců a současně se zveřejní i způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

 

V Zavlekově dne 29. června 2015| Autor: admin | Vydáno dne 29. 06. 2015 | 1 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Okresní soutěž - Čejkovy - 20. 6. 2015

 Okresní soutěž - Čejkovy - 20. 6. 2015

 

 

 

     Výborný výsledek přivezlo družstvo mužů Zavlekov "A" z okresní soutěže, která se konala dne 20. 6. 2015 za chladného a deštivého počasí v Čejkovech. Začínalo se štafetami, kde družstvo předvedlo solidní bezchybný výkon. I v disciplíně požární útok se mužstvo i přes drobné chyby prezentovalo dobrým časem, který v konečném součtu stačil na 6. místo v okrese Klatovy. Družstvo Zavlekov "B" začalo také štafetou, kde se nevyvarovalo chyb. Bohužel bylo přísně, ale v souladu s pravidly diskvalifikováno na požárním útoku za překročení časového limitu při přípravě na jeho provedení. Vítězem se v kategorii mužů stalo družstvo SDH Střeziměř, v kategorii starších žen SDH Rozsedly a mladších žen SDH Týnec u Horažďovic.

 

         Fotografie:| Autor: Luděk Černík | Vydáno dne 28. 06. 2015 | 1 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Vyřazovací soutěž - Velké Hydčice 13. 6. 2015

 

     Velice úspěšně si vedli muži SDH Zavlekov na vyřazovacím kole dne 13. 6. 2015 ve Velkých Hydčicích. V parném počasí a za tradiční podpory zavlekovských fanoušků předvedli obě dvě družstva velice pěkné útoky a již před štafetami se dalo pomýšlet na solidní umístění. I přesto, že se štafety ani jednomu družstvu nepodařilo zaběhnout bez chyb, někdy i fatálních, obsadilo v konečném součtu družstvo Zavlekov "B" celkově 2. místo a Zavlekov "A" jen o fous místo třetí. Z Velkých Hydčic postupuje 5 nejlepších družstev na Okresní soutěž do Čejkov, která se koná dne 20. 6. 2015 od 8.30 hod. Tam naši muži poměří síly s nejlepšími sbory okresu. Přijďte nás tedy podpořit na soutěž do Čejkov, kde budou jistě k vidění ty nejlepší výkony mužů i žen.

     Fotografie:| Autor: Luděk Černík | Vydáno dne 16. 06. 2015 | 2 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Jarní část "Plamen" - Nýrsko - 23. 5. 2015

Jarní část "Plamen" - Nýrsko - 23. 5. 2015

  Dne 23. 5. 2015 se družstvo mladých hasičů  SDH Zavlekov zúčastnilo jarního kola hry "Plamen" v Nýrsku.Po diskvalifikaci prvních pokusů v požárním útoku a štafetě 4x 60m obsadily děti celkové 32. místo. Poté následoval rychlý přesun na okrskovou soutěž do Zavlekova.

Fotografie:

 

Celkové výsledky:

Požární útok CTIF:

Požární útok:

Štafeta 4x60m:

Štafeta požárních dvojic:

 | Autor: Luděk Černík | Vydáno dne 01. 06. 2015 | 4 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Okrsková hasičská soutěž - Zavlekov 23. 5. 2015

Okrsková hasičská soutěž - Zavlekov 23. 5. 2015

 

     V sobotu 23. 5 2015 se v Zavlekově na fotbalovém hřišti konala okrsková hasičská soutěž za účasti 9. družstev mužů, 2. družstev žen a 4. družstev dětí. Soutěž proběhala pod dohledem velitele soutěže ing. Špičáka i přes nepříznivou předpověď za celkem na zavlekovské poměry pěkného počasí a za velice slušné podpory diváků. Lehce omlazená družstva mužů obsadila 1., 2. a 4. místo. První tři družstva mužů postupují na vyřazovací kolo do Velkých Hydčic. Zavlekovské ženy díky solidnímu útoku vyhrály, děti skolnčily i přes dopolední účast na jarním kole hry "Plamen" na druhém a třetím místě. Poděkování patří všem členům sboru na zajištění organizace soutěže, zejména pak za účast na nedělním úklidu, tak aby se nechalo odehrát mistrovské utkání ve fotbale.

 

Výsledky - muži

SDH+umístění

Požární útok

Štafeta

Celkem

1. Zavlekov A

38,37

69,75

108,12

2. Zavlekov B

39,31

71,85

111,16

3. Tužice A

38,64

76,13

114,77

4. Zavlekov C

42,32

74,27

116,59

5. Číhaň

49,60

72,12

121,72

6. Skránčice

44,97

77,04

122,01

7. Plichtice

50,49

77,03

127,52

8. Tužice B

52,00

82,47

134,47

9. Křížovice

59,69

87,06

146,75

 

Výsledky - ženy

SDH+umístění

Požární útok

Štafeta

Celkem

1. Zavlekov

41,88

113,07

154,95

2. Tužice

72,04

88,72

111,16

 

Výsledky - děti

SDH+umístění

Požární útok

1. Tužice A

29,46

2. Zavlekov A

38,29

3. Zavlekov B

44,12

4. Tužice B

47,06

 

         Fotografie:| Autor: Luděk Černík | Vydáno dne 01. 06. 2015 | 16 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Schůze výboru SDH Zavlekov dne 10. 5. 2015

Přítomni:     Johánek S.,Procházka P.,Křesák K. st., Frančík K., Makrlíková J., Černík L., Melcová H.,Voráček J., Přerost M.

Nepřítomni: Fous J., Zahálka M.

 

  1. Dne 9. 5. 2015 se SDH Zavlekov zúčastnil oslav sv. Floriána v Janovicích nad Úhlavou v počtu 6. členů.
  2. Byl odsouhlasen příspěvek na Dětský den ve výši 1000,- Kč.
  3. Bylo projednáno organizační zajištění okrskové hasičské soutěže, kterou pořádá SDH Zavlekov dne 23. 5. 2015 od 14.00 hod.
  4. Byl přijat nový člen sboru pan Petr Tomšík ml.


| Autor: Luděk Černík | Vydáno dne 18. 05. 2015 | 5 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Ceník pro sezónu 2015

Ceník pro sezónu 2015

Schválení ceníku  v ATC Valcha za rok 2015

Předseda finančního výboru obce  pan Josef Voráček přednesl zastupitelstvu návrh ponechat ceny v ATC Valcha  na  rok 2015 v relacích roku 2014.

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo ceník v ATC Valcha na rok 2015 ve výši cen roku 2014. Je potřeba doměřit pozemky využívající stálí karavanisté a upravit nájemní smlouvy dle skutečně využívaných metrů pronajaté plochy.

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo ceník v ATC Valcha na rok 2015.                    9:0:0

 | Autor: Maxa Rostislav | Vydáno dne 07. 04. 2015 | 24 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
index | 1-8 | následující | Celkem 79 článků

Schůze OZ termíny
15.05.2015 19:00
Zavlekov "Restaurace U Jíšů"
Zasedání OZ Zavlekov
Vyhledávač firem
Mapa Zavlekova
Překladač stránek
Kalendář článků
<<  Červenec  >>
PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
Počasí
Wikipedie
Návštěvnost
Celkem53223
Červenec4508
Dnes229
Online1
Reklama
Anketa
Jak jste spokojeni s informovaností občanů Obecním úřadem?

Jsem spokojen. (701 hl.)
 
Mohlo by se to zlepšit. (496 hl.)
 
Tak trochu. (458 hl.)
 
Vůbec ne. (548 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 2203

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server
Optimalizováno pro rozlišení 1024 x 768 a vyšší          Webmaster Maxa Rostislav