Pátek  26. dubna 2019 --- Svátek má Oto Přidat k oblíbeným  
Hlavní menu
Přihlásit
Vývoz popelnic na I. pololetí roku 2019
  09.01.2019   23.01.2019   06.02.2019   20.02.2019   06.03.2019   20.03.2019   03.04.2019   17.04.2019   01.05.2019   15.05.2019      29.05.2019     12.06.2019      26.06.2019
Novinky
19.12.2018: Vložen zápis z ustavuijícího zasedání OZ
Fotogalerie
Strojník v akci
Strojník Miroslav Přerost při požarním útoku.
zobrazení: 2701
známka: 2.17
Kontakty
Obecní úřad Zavlekov
Zavlekov 56
341 42 Kolinec
okr. Klatovy
kraj Plzeňský

Tel. 376 396 220
Fax 376 396 220
Starosta 724 180 792

email:
ou@zavlekov.jz.cz

web: zavlekov.ic.cz
IČO 256315

ID datové schránky:
qhebieq

Informace k platbě:

Schůze výboru SDH Zavlekov dne 15. 3. 2019

Přítomni: Johánek S., Zahálka M., Voráček J.,  Melcová H., Procházka P., Křesák K. st., Voráčková I., Přerost M.

 

Nepřítomni: Fous J., Černík L., Křesák K. st., Frančík K.

 

1.Bylo provedeno konečné vyúčtování hasičského bálu.

2.Byl schválen příspěvek na činnost okrsku ve výši 1.000,- Kč.

3.Aktualizace akcí SDH Zavlekov pro rok 2019:

           8. 5. - pietní akt u pomníku padlých ve světových válkách

         18. 5. - okrsková soutěž ve Zdebořicích

         15. 6. - pouťová zábava u hasičské zbrojnice

           6. 7. - hasičská soutěž "Zavlekovský pohár" + taneční zábava

         31. 8. - dětský den - "Zavlekovská stezka"

           7. 9.  autobusový zájezd do Žatce - "Dočesná"

4.Obec požádá Plzeňský kraj o dotaci na věcné vybavení sboru.| Vydáno dne 20. 03. 2019 | Staženo dne 20. 04. 2019 | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Zimní setkání mladých hasičů - Kašperské Hory - 23. 2. 2019

 

    Dne 23. 2. 2019 se naši mladí hasiči zúčastnili "Zimního setkání mladých hasičů" v Kašperských Horách v počtu dvou držstev. Soutěžilo se v různých dispilnách, které byli přizpůsobeny místu konání ve školní tělocvičně. V konečném součtu obsadilo družstvo ve starší kategorii 29. místo. Druhé družstvo v mladší kategorii se zúčastnilo mimo soutěž

 

      Fotografie:

      Výsledky:

 | Vydáno dne 06. 03. 2019 | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Výroční valná hromada SDH Zavlekov - 19. 1. 2019

 

     Výroční valné hromady SDH Zavlekov se dne 19. 1. 2019 zúčastnilo 39 členů sboru a 2 hosté.

1. Zahájení a přivítání hostů - p. Johánek.

2. Schválení programu VVH, zapisovatelem byl určen Černík L., ověřovateli zápisu Voráček J., Procházka P. st.

3. Informace ze zpravodaje OSH Klatovy - p. Johánek.

4. Zpráva o činnosti sboru za rok 2018 - p. Johánek.

5. Informace o stavu účetnictví sboru - p.Voráčková

6. Zpráva velitele sboru - p. Zahálka

7. Zpráva o činnosti mladých hasičů - p. Melcová

8. Zpráva kontrolní a revizní komise - p. Přerost M.

9. Bylo odhlasováno, že výbor SDH může rozhodnout o výdajích sboru do výše 10.000,- Kč.

10. Udělení vyznamenání:

    -Za věrnost - 30 let u sboru - Makrlík M., Přerost M.

   -Čestné uznání sboru - Přerost R., Soumar V., Procházka P. ml., Malát K., Volmutová S., Matějovic M. ml.,

                                     Kareš M., Zahálka R., Šlechta F., Hnojský L., Hnojský J., Tomšík P., Fous F. ml.

   -Čestné uznání okresu - Voráčková I., Černík L., Prexl T., Melcová H., Křesák K. ml., Fous J., Křesák P.

   -Za příkladnou práci - Zahálka M.

   -Za zásluhy - Procházka P., Přerost M., Voráček J., Johánek S.

 

11. Známé akce na rok 2019:

   -9. 2. 2019 - hasičský bál

   -8. 5. 2019 - pietní akt u pomníku padlých

   -4. 5. 2019 - oslavy sv. Floriána v Milínově

   -18. 5. 2019 - okrsková hasičská soutěž ve Zdebořicích

   -6. 7. 2018  hasičská soutěž "Zavlekovský pohár" + taneční zábava

 

12. Zajištění hasičského plesu:

   -Vstup - Voráček J., Šíma K.

   -Tombola - Procházka P. st., Zahálka M.

   -Dámská volenka  - Procházka P. st., Johánek S.

   -Šatna - Lukeš K.

   -Pozvánky - Křesák K. st., Frančík K., Johánek S., Přerost M., Fous J., Křesák K. ml., Voráček J., Kindelmann V.

 

13. Diskuse:

   -p. Prexl - starosta obce - poděkování za reprezentaci obce jak při soutěžích, tak i jiných akcích, poděkování za činnost mladých hasičů

                   a za účast sboru na brigádách pro obec dále upozornil na provedení zdravotních prohlídek pro výjezdovou jednotku.

   -p. Melcová - tlumočila poděkování za činnost sboru s OSH Klatovy  

 

Zapsal : Černík L.| Vydáno dne 22. 01. 2019 | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Schůze výboru SDH Zavlekov dne 5. 1. 2019

 

Přítomni: Johánek S., Černík L., Zahálka M., Voráček J., Frančík K.,  Melcová H., Procházka P.,

Nepřítomni: Fous J., Křesák K. st., Voráčková I., Přerost M.

 

  1. Bylo projednáno organizační zajištění VVH a hasičského bálu.
  2. Byl určen pověřenec ohledně GDPR - Johánek S.
  3. Výbor odhlasoval návrh na nákup nářadí do hasičské zbrojnice.

 

Zapsal: Černík L.| Vydáno dne 07. 01. 2019 | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Schůze výboru SDH Zavlekov dne 13. 11. 2018

 

Přítomni:      Johánek S., Černík L., Přerost M., Zahálka M., Frančík K., Procházka P., Voráček J., Voráčková I., Fous J., Křesák K st.

Nepřítomni:  Melcová H.

 

1. Proběhlo konečné vyúčtování hasičské soutěže "Zavlekovský pohár".

2. Okrsková hasičská soutěž se bude konat dne 25. 5. 2019 ve Zdebořicích.

3. Výroční valná hromada SDH Zavlekov se bude konat dne 19. 1. 2019 od 19.00hod.

4. Dne 9. 2. 2019 uspořádá sbor tradiční hasičský ples.

 

 

Zapsal: Černík L.| Vydáno dne 14. 11. 2018 | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Podzimní kolo hry Plamen - Horažďovice - 20. 10. 2018

 

   Dne 20. 10. 2018 se v parku Ostrov v Horažďovicích konalo podzimní kolo hry Plamen, které se skládá ze štafety 400m CTIF a závodu požární všestrannosti. Družstvo mladých hasičů, které se na soutěž připravovalo během podzimu v celkem slibné sestavě, bohužel na soutěž z různých, někdy i nepochopitelných důvodů, odjelo v počtu 8 dětí, což byl nejnižší možný počet, aby se soutěže mohli vůbec zúčastnit a převážně s dětmi, které patří do mladší kategorie. Dětem však nechybělo nadšení a soutěživost, což v součtu dvou podzimních disciplín stačilo na 24. místo v kategorii starších.

 

Fotografie:

Výsledky:

 

 Zapsal: Černík L.| Vydáno dne 04. 11. 2018 | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Záhorčický speciál - Záhorčice - 22. 9. 2018

 

     Dne 22. 9. 2018 se družstvo mužů SDH Zavlekov zúčastnilo hasičské soutěže "Záhorčický speciál". Soutěžilo se ve dvou disciplínách, jednou z nich byl požární útok, který se běžel na návsi obce a do kopce.  Družstva měla celkem dva pokusy a do konečného pořadí se počítal ten lepší. V požárním útoku obsadil Zavleklov 3. místo. Soutěž dále pokračovala opičí dráhou plnou dovednostech soutěží, ve které skončil Zavlekov na místě druhém.

 

 Fotografie:

Zapsal: Černík L.| Vydáno dne 08. 10. 2018 | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Zavlekovská stezka - 25. 8. 2018

 

  Dne 25. 8. 2018 v odpoledních hodinách uspořádal SDH Zavlekov ve spolupráci s MS Zavlekov akci pro děti pod názvem "Zavlekovská stezka". Akce se zúčastnilo celkem 21 dětí, které se vydali buďto sami nebo v doprovodu rodičů na značenou trasu v okolí Zavlekova, kde je na jednotlivých stanovištích čekalo několik dovednostních soutěží či ukázky mysliveckých odborností. Stezka začínala a zároveň  končila u hasičské zbrojnice, kde byli dětem na závěr předány ceny a celá akce byla zakončena opékáním buřtů.

  

Zapsal: Černík L.| Vydáno dne 08. 10. 2018 | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Brigáda SDH-demontáž střechy Zavlekov č.p. 17 - 18. 8. 2018

 

   Dne 18. 8. 2018 proběhla brigáda na objektu čp. 17 v Zavlekově. Několik členů SDH Zavlekov provedlo demontáž střešní krytiny, laťování a úklidu půdního prostoru před následnou montáží nové střechy.

 

 Fotografie:

 

Zapsal: Černík L.| Vydáno dne 08. 10. 2018 | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Oslavy 80. let založení sboru - Vrhaveč - 11. 8. 2018

 

 

    V sobotu 11. 8. 2018 se zástupci SDH Zavlekov zúčastnili oslav 80. výročí založení  SDH Vrhaveč. Součástí oslav kromě předání vyznamenání, ukázek současné a historické hasičské techniky, vystoupení taneční skupiny byla též netradiční hasičská štafeta pro čtyřčlenná družstva. Z této soutěže přivezli zavlekovští hasiči 2. místo.

 

Fotografie:

 

Zapsal: Černík L.


| Autor: Luděk Černík | Vydáno dne 08. 10. 2018 | 125 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Schůze výboru SDH Zavlekov dne 10. 8. 2018

 

Přítomni: Johánek S., Černík L., Přerost M., Zahálka M., Frančík K., Procházka P., Melcová H.

Nepřítomni: Voráček J., Voráčková I., Fous J., Křesák K st.

 

  1. Za účasti zástupců MS Zavlekov bylo projednáno organizační zajištění akce pro děti "Zavlekovská stezka".

 

 

Zapsal: Černík L.| Vydáno dne 08. 10. 2018 | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Memoriál Zdeňka Pikharta - Číhaň - 4. 8. 2017

 

   Na tradiční hasičskou soutěž se do Číhaně se dne 4. 8. 2018 vydalo jedno družstvo mužů. V požárním útoku, jehož součástí je plavba přes místní koupaliště družstvo skončilo v poli poražených. Největší slabinou družstva se ukázala již zmiňovaná plavba přes koupaliště. V soutěži přetahováním lanem si hasiči vedli obdobně a do pivní štafety raději nenastoupili vůbec pro nedostatek konkurenceschopných soutěžících.

 

 Fotografie:

 

Zapsal: Černík L.| Vydáno dne 08. 10. 2018 | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Tábor mladých hasičů - ATC Valcha - 20. - 22. 7. 2018

 

 

  Ve dnech 20. - 22. 7. 2018 se konal v autokempu Valcha dětský tábor pořádaný SDH Zavlekov. Zúčastnilo se osm členů kolektivu mladých hasičů ve věku 7-13 let. Cílem táborového programu bylo především stmelení kolektivu a posílení týmové práce mezi mladšími dětmi, a to jak při různých hasičských disciplínách, tak i při prázdninové zábavě, jako je koupání, projížďky na raftu po rybníce Valcha, míčové a stolní hry, opékání buřtů. Až na deštivé počasí, které předčasně ukončilo pobyt v kempu, byly děti s táborem spokojené a zcela jistě už se zase těší na další.

 

    Fotografie:| Vydáno dne 29. 07. 2018 | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Zavlekovský pohár - Zavlekov - 7. 7. 2018

   

    Dne 7. 7. 2018 se na fotbalovém hřišti v Zavlekově konala již tradiční hasičská soutěž "Zavlekovský pohár". Disciplínu požární útok za krásného letního počasí podle pravidel OSH Klatovy celkem předvedlo 10. družstev mužů a 3. družstva žen. Za domácí sbor nastoupila tak jako na okrskové soutěži v Tužicích 4. mužstva a nevedla si špatně. Zavlekov "A" skončil o setinky na druhém místě. Další družstva byla 3. a 5., veteráni "Zavlekov D" překvapili pěkným časem a obsadili místo 7. Prvenství mezi muži obhájil SDH Zborovy. Mezi ženami zvítězil SDH Předslav. Soutěže se také zúčastnilo jedno družstvo mladých hasičů ze Zavlekova, které předvedlo požární útok hned na úvod soutěže. SDH Zavlekov děkuje všem sborům, které přispěli svou účastí na soutěži k hodnotnému sportovnímu odpoledni, ať už skončili na stupních vítězů nebo na chvostu startovního pole a podpořili tímto činnost domácích hasičů, která večer vyvrcholila uspořádáním taneční zábavy.

 

       Fotografie:| Vydáno dne 29. 07. 2018 | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Pouťové oslavy - Budětice - 30. 6. 2018

 

 

   Dne 30. 6. 2018 se jedno družstvo mužů v kombinované sestavě zúčastnilo hasičské soutěže v Buděticích, která byla součástí Budětické pouti 2018. Soutěžilo se v netradičním požárním útoku, ve kterém se hasičům příliš nedařilo a obsadili 9. místo z 12. soutěžících. Vyhrálo družstvo SDH Frymburk.| Vydáno dne 29. 07. 2018 | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Vyhledávač firem
Překladač stránek
Kalendář článků
<<  Duben  >>
PoÚtStČtSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      
Počasí
Návštěvnost
Celkem276026
Duben26719
Dnes65
Online1
Reklama
Anketa
Jak jste spokojeni s informovaností občanů Obecním úřadem?

Jsem spokojen. (1769 hl.)
 
Mohlo by se to zlepšit. (1394 hl.)
 
Tak trochu. (1431 hl.)
 
Vůbec ne. (1440 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 6034

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server
Webmaster Maxa Rostislav         Optimalizováno pro rozlišení 1024 x 768 a vyšší          Prohlášení o přístupnosti